Νέα παράταση έως 31/07/2013 στο Πρόγραμμα “ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ”

Νέα παράταση έως 31/07/2013 στο Πρόγραμμα "ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ"

Δείτε την απόφαση παράτασης στην οποία υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις επί του οδηγού του προγράμματος.

 

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τον αρχικό οδηγό και την ανακοίνωση της παράτασης.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.antagonistikotita.gr

www.espa.gr

www.efepae.gr

www.e-kepa.gr

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ