Νέα Υπηρεσία προς τα μέλη του Επιμελητηρίου, “Συνήγορος του Επιχειρηματία”

 Η νέα υπηρεσία που παρέχει το Επιμελητήριο Σερρών στα μέλη του και στα εν δυνάμει μέλη του, ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία», παρουσιάστηκε σε εκδήλωση με τη μορφή Τράπεζας Εργασίας στις 18 Οκτωβρίου 2010, στους Προϊσταμένους των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών του Νομού Σερρών με τις οποίες έχουν συναλλαγές οι επιχειρήσεις.

Στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου ανταποκρίθηκαν ευχαρίστως οι Προϊστάμενοι των περισσοτέρων Υπηρεσιών, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την εύρυθμη λειτουργία της νέας αυτής υπηρεσίας και για το πώς θα είναι πραγματικά ωφέλιμη τόσο για τους επιχειρηματίες, όσο και για τους φορείς τους οποίους υπηρετούν.

Οι συμμετέχοντες εκφράστηκαν θετικά για τη νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου, δηλώνοντας ότι θα συνεισφέρουν στην καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Παρόντες ήταν: ο κ. Βασιλειάδης Ιωάννης, Προϊστάμενος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο κ. Κώστας Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος του ΟΑΕΔ, ο κ. Λιώρας Αστέριος, Προϊστάμενος ΟΑΕΕ, ο κ. Ιακωβίδης, Προϊστάμενος Β΄ΔΟΥ, ο κ. Κοσλίδης Βασίλειος, Προϊστάμενος Α΄ΔΟΥ, ο κ. Μυστακίδης Γρηγόριος, από την Επιθεώρηση εργασίας, ο κ.  Εμμανουηλίδης, Προϊστάμενος ΔΕΗ, η κ. Τέγου Ιωάννα, Προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας, ο κ.  Ματάκος Σάκης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης και ο κ. Μίσιος Προϊστάμενος της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και Υδάτινων Πόρων.

Βασικός στόχος της νέας αυτής υπηρεσίας είναι η βελτίωση της ποιότητας των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών και η επίλυση των προβλημάτων και οι  αδυναμίες στη διεκπεραίωση των υποθέσεων των επιχειρήσεων έναντι των δημοσίων Υπηρεσιών. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, έχοντας συναίσθηση των προβλημάτων που προκύπτουν, αφού καθημερινά γίνεται δέκτης παραπόνων των μελών του, ξεκίνησε την λειτουργία του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ.
    Είναι Υπηρεσία, όργανο του Επιμελητηρίου που αναλαμβάνει να συλλέξει ερωτήματα, διαμαρτυρίες και προβληματισμούς και εξετάζοντας την νομιμότητα της διοικητικής πράξης, αντικειμενικά και αμερόληπτα, προτείνει, διαμεσολαβεί, παρεμβαίνει στις δημόσιες υπηρεσίες με στόχο τη συναινετική επίλυση της διαφοράς. Ενημερώνει και εξηγεί τον επιχειρηματία για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του με βάση το νομικό πλαίσιο.    
   Το ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ έχει επιλεγεί να τον υπηρετεί ο δικηγόρος κ.Παρηγόρης Κώστας.

       Οι επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΣ μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους στο δικτυακό τόπο http://www.epimelima.gr/ και αφού αυτό εξετάζεται από το Νομικό Σύμβουλο, θα τους δίνεται και η απάντηση.