ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ στο πρόγραμμα “Μεταποίηση στις νέες συνθήκες”

Νέα παράταση δόθηκε στο πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι στις 12 Ιανουαρίου 2011,ώρα 14:00

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ