ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 το πρωί ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 27.04.2015 ΩΡΑ 12 Μ.Μ.

Αγαπητά μέλη,
Από το Γραφείο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας του έργου TRIGGER, που λειτουργεί στο Επιμελητήριο Σερρών σας ενημερώνουμε ότι:
Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα και την προκήρυξη 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.    Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
2.    Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3.    Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
4.    Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
5.    Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών. 
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1)    Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2)    Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες+
3)    Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό +
4)    Την ηλικία και
5)    Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).
 Σας επισυνάπτουμε την Δημόσια Πρόσκληση καθώς και τα δυο παραρτήματα με την κατανομή των θέσεων στο νομό Σερρών αλλά και τα αποδεκτά πτυχία για την κοινωφελή εργασία.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 23210 99742-3 καθημερινά από τις 9:00-15:00 και 18:00-21:00