ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ VOUCHER: ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Αγαπητά Μέλη,
Σας γνωρίζουμε ότι, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους και για επιχειρήσεις για το πρόγραμμα Voucher ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφερομένων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση είναι:

Ωφελούμενοι: από 07 Αυγούστου 2014 (10:00) έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014 (24:00)

Πάροχοι (ΚΕΚ) : από 07 Αυγούστου 2014 (10:00) έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014 (24:00)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  30.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους. Προβλέπονται 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 450 ώρες (έως 6 μήνες) πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.
Τα οφέλη των επιχειρήσεων είναι η άμεση κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών από καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη και απαλλαγή εργοδοτικών εισφορών ενός έτους, για τους ωφελούμενους που η επιχείρηση αποφασίσει να προσλάβει μετά το τέλος της πρακτικής.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από το πρόγραμμα:
Αν διαθέτει από 0 έως 4 εργαζόμενους με μισθωτή σχέση εργασίας (ΙΚΑ), μπορεί να υποδεχθεί για πρακτική άσκηση 1 άτομο.
Αν διαθέτει από 5 εργαζομένους και άνω με μισθωτή σχέση εργασίας (ΙΚΑ), μπορεί να υποδεχτεί για πρακτική άσκηση μέχρι το 30% του εργατικού της δυναμικού.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο πρόγραμμα Voucher για ανέργους ηλικίας 18 έως 24 ετών, καθώς και ένα πιο ειδικό πρόγραμμα Voucher για ανέργους άνω των 29 ετών, το οποίο απευθύνεται σε ανέργους κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες και αφορά τους κάτωθι κλάδους οικονομίας:
1.      Τεχνικός κλάδος.
2.      Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
3.      Κλάδος νέων τεχνολογιών.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος σε όλα τα ΚΕΚ της περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr/ καθώς και την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερρών http://www.serreschamber.gr/