ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΕ & ΕΠΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ MINI ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (0€)

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ  ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ως προς τη δημοσίευση ισολογισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας και κοινοποίησης της ιστοσελίδας στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Σερρών (άρθρο 232/Ν.4072/2012) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών, προκειμένου να εξυπηρετήσει ΑΕ & ΕΠΕ – μέλη, οι οποίες δεν διαθέτουν ιστοσελίδα (website) για δημοσίευση του  ισολογισμού  τους,  τους προσφέρει τη δημιουργία μίνι ιστοσελίδας μέσω Επιμελητηρίου με μηδενικό κόστος. Καλείστε να αποστείλετε το αργότερο ως την Παρασκευή 31 Μαϊου 2013 στο Επιμελητήριο στοιχεία της επιχείρησής σας σε ηλεκτρονική μορφή (επωνυμία, διεύθυνση, λογότυπο (Logo), φωτογραφίες εγκαταστάσεων και προϊόντων, κείμενα περιγραφής δραστηριότητας και προϊόντων υπηρεσιών και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι θέλετε να υπάρχει στην ιστοσελίδα σας), προκειμένου να δημιουργηθεί μέσω Επιμελητηρίου Σερρών μίνι ιστοσελίδα για την εταιρεία σας για τις ανάγκες δημοσίευσης ισολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012. Παράκληση τα στοιχεία να επιδίδονται σε ψηφιακή μορφή dvd.

Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., τμήμα Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κα Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 23210997732.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας