ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΣΡ ΣΧΗΜΑ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με ενημέρωση της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών και σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,, με την αναθεώρηση του προτύπου IEC 60086-4 -έκδοση 5- Πρωτογενείς μπαταρίες – Μέρος 4: Ασφάλεια μπαταριών λιθίου, έχουν τεθεί νέες απαιτήσεις, που αφορούν τη συσκευασία και τη σήμανση των μπαταριών λιθίου σε σχήμα κερμάτων που περιέχονται σε ηλεκτρικά παιχνίδια και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται από παιδιά.

Οι νέες απαιτήσεις έρχονται ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό περιστατικών που σχετίζονται με την κατάποση των μπαταριών λιθίου και αφορούν τις μπαταρίες λιθίου σε σχήμα κερμάτων (coin batteries) με διάμετρο από 16 χιλιοστά και μεγαλύτερη, για τις οποίες απαιτείται τώρα συσκευασία ανθεκτική για παιδιά.
Η εφαρμογή των απαιτήσεων τέθηκε σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2021, με την 5η έκδοση του Προτύπου, η οποία καταργεί και αντικαθιστά την 4η έκδοση, που είχε δημοσιευτεί το 2014.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός φορητών μπαταριών «EPBA» έχει αναρτήσει σχετικό βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους στο σύνδεσμο https://youtu.be/nwLLFJUcphw, καθώς και το επισυναπτόμενο φυλλάδιο στην ιστοσελίδα https://www.epbaeurope.net/button-battery-safety.

Δείτε το φυλλάδιο στα ελληνικά εδώ: https://www.epbaeurope.net/wp-content/uploads/2019/11/fact-sheet-button-battery-safety-executive.el_.pdf

Εφιστούμε την προσοχή των επιχειρήσεων – μελών μας καθώς το προσεχές διάστημα θα προγραμματιστούν έλεγχοι από την Υπηρεσία της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών σχετικά με την τήρησ την εν λόγω νομοθεσίας.