ΝΕΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ / ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΦΥΤΑ Ή ΦΥΤΙΚΆ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ 14/03/2020 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Π.Δ. 365/2002. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ / ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΦΥΤΑ Ή ΦΥΤΙΚΆ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ 14/03/2020 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Π.Δ. 365/2002.

 

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ, ΕΞΑΓΟΥΝ, ΠΑΡΑΓΟΥΝ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ, ΔΙΑΚΙΝΟΥΝ ΦΥΤΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, ΜΕΡΟΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ΤΟΥ Π.Δ. 365/2002. Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΕΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛ: 2321039125

Σχετικά Αρχεία: