ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Απρίλιος 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ  Απρίλιος  2012
(ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ,
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ) 

 
Το Επιμελητήριο Σερρών σύμφωνα με το θεσμικό του ρόλο ως φορέας παρέμβασης σε ζητήματα που αφορούν τη διαπίστωση – καταγραφή των προβλημάτων του Νομού Σερρών, προβαίνει στη δημοσιοποίηση στοιχείων που έχει επεξεργαστεί  και αφορούν: 

1.    Τη θέση του Ν. Σερρών ως προς το κατά κεφαλήν για το 2009 : Με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το Μάρτιο του 2012,  διαπιστώνεται ότι ο Νομός Σερρών κατατάσσεται στην μόλις τελευταία θέση μεταξύ των 51 Νομών της χώρας.

2.    Τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών κατά Τμήμα (Υπηρεσιών, Εμπορικό, Μεταποίησης): Τονίζουμε τη μείωση του συνολικού αριθμού των μελών, καθώς και  τη μείωση των μελών του τμήματος Μεταποίησης.

3.    Τον αριθμό των διαγραφών –  εγγραφών επιχειρήσεων στο Μητρώο του Επιμελητηρίου κατά το έτος 2011 και κατά το πρώτο τετράμηνο 2012

4.    Τα στοιχεία του πληθυσμού του Ν. Σερρών βάσει των Απογραφών 1981, 2001 και 2011: Διαπιστώνεται η δραματική μείωση του πληθυσμού του Ν. Σερρών κατά 20.197 κατοίκους.

Τα στοιχεία αυτά που αφορούν καταρχάς τις διαπιστώσεις των προβλημάτων και τη θέση του Ν. Σερρών,  επιδίδονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που ζητούν τη συνεργασία του Επιμελητηρίου, ως του κατεξοχήν εκπροσώπου του επιχειρηματικού κόσμου του Ν. Σερρών,  συνοδευόμενα από τις προτάσεις του σε συγκεκριμένα Πεδία Παρέμβασης, προτάσεις οι οποίες είναι σε συνεχή επεξεργασία από τις ομάδες εργασίας των μελών του Επιμελητηρίου.

     Στόχος μας είναι τα στοιχεία αυτά και οι διαπιστώσεις μας να τύχουν αξιοποίησης και να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων και να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων κατά προτεραιότητα για την επιστροφή στην Ανάπτυξη.  

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία παρακάτω .