Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση Ενίσχυσης ΜμΕ Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.Παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση Ενίσχυσης ΜμΕ Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 10-7-2019 την απόφαση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» η οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 10-7-2019).

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, ΟικισμόςΛήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής(1οςόροφος, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310-480000 ή στο pepkm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή “Στείλε το ερώτημά σου”).

Δείτε τη σελίδα της Δράσης https://kepa-anem.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D-%CE%BC%CE%B9%CE%BA/