Παρακολουθήστε live την εκδήλωση Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)

Δείτε την εκδήλωση Live την Τρίτη 3  Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 8.30μ.μ.