ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών, κου Θεοδωρικάκου, θα παραταθεί έως 30.09.2020 η προθεσμία για τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών στους Δήμους.
Το Επιμελητήριο Σερρών καλεί όλες τις επιχειρήσεις – μέλη του όπως ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία υποβολής διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων εμβαδού ακινήτων στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (https://tetragonika.govapp.gr/).
Υπενθυμίζεται ότι με την εμπρόθεσμη δήλωση των σωστών τετραγωνικών οι ιδιοκτήτες των ακινήτων απαλλάσσονται από πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις κάθε είδους δημοτικών τελών, φόρων και εισφορών, ενώ τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων αυτών υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1/1/2020.
Το Επιμελητήριο Σερρών έχει ζητήσει ήδη από τον Υπουργό Εσωτερικών την παράταση για την 1/1/2021 της έναρξης υπολογισμού των διαφορών στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων, την μείωση των υπέρογκων προστίμων και την ανταποδοτικότητα των τελών, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν από την πανδημία του κορωνοϊού και των υπέρμετρων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για όλο αυτό το χρονικό διάστημα.