ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31/03/2014 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη παρατείνεται  έως  τις 31/3/2014 η υποβολή των αιτήσεων από τους Δυνητικούς Δικαιούχους στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να προσκομίσουν ΜΟΝΟ ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ στα γραφεία κάθε Επιμελητηρίου (εκτός Θεσσαλονίκης) το φάκελο τους στις εργάσιμες ώρες κάθε Επιμελητηρίου έως και τις 31/3/2014.

(στο Επιμελητήριο Σερρών από τις 8:30 έως τις 16:00, πληροφορίες τηλ: 2321099732)

Για αποστολή με ταχυδρομείο/courier η αίτηση αποστέλλεται μόνο στα γραφεία της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Οικισμός Λήδα – Μαρία, Κτήριο Ερμής, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης ΤΚ 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

τηλ: 2310480000