ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ “SER-EXPO 2015” (2-4 Οκτωβρίου) – ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ η 29η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15.00.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ 27.07.2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3826

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
“SER-EXPO 2015”
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3694/20.07.2015  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 6/24.06.2015 Απόφαση Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών με την οποία εξουσιοδοτείται η Διοικητική Επιτροπή να προβεί στις διαδικασίες ανάθεσης αναδόχου για την διοργάνωση της 1ης Διεθνούς Επιχειρηματικής Έκθεσης Σερρών, με τον διακριτικό τίτλο «SER-EXPO 2015»
2. Την υπ’ αριθμ. 27/30.06.2015 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σερρών για την έγκριση και δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.
3.    Την με ημερομηνία 27.07.2015 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σερρών περί παράτασης της με αρ. πρωτ. 3694/20.07.2015 Πρόσκλησης για κατάθεση Κλειστών Προσφορών για την Οργάνωση της 1ης Διεθνούς Επιχειρηματικής Έκθεσης Σερρών, με τον διακριτικό τίτλο «SER-EXPO 2015»

προτίθεται να διοργανώσει, από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2015, την 1η Διεθνή Επιχειρηματική Έκθεση Σερρών, με τον διακριτικό τίτλο «SER-EXPO 2015», στον αύλειο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (πρώην Νομαρχίας).
Καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΕΚΘΕΣΕΩΝ, να καταθέσουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές για την ανάληψη του συνολικού έργου της Έκθεσης από την κατασκευή- παροχή των εκθεσιακών περιπτέρων μέχρι και τη διαχείριση των εκθετών.
Οι προσφορές κατατίθενται στις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου (Π. Κωστοπούλου 2, 62122 Σέρρες, Γραφείο Διεύθυνσης, 1ος όροφος).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ η 29η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15.00. (Τηλ: 2321099731, κος Ιωάννης Κοτζαμπασίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής).


Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Προβλέπεται η διοργάνωση τριήμερης έκθεσης (γεγονός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) σε εκθεσιακό χώρο, έκτασης περίπου 4.000τμ., με τη στοχευόμενη συμμετοχή έως και τετρακοσίων (400) εκθετών.
Ο σχεδιασμός και η διοργάνωση της Έκθεσης θα πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα αυτό, και να χαρακτηρίζεται από έντονη καλαισθησία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη λειτουργικότητα των συμμετεχόντων.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να τηρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:
1.ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Κατασκευή – Παροχή δομής εκθεσιακών περιπτέρων
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου της Έκθεσης για εξωτερικά περίπτερα
3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΕΞΟΔΟΥ
Διαμόρφωση χώρου εισόδου – εξόδου με διακριτή πύλη (χωροδικτυώματα, κλπ)
4. ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ
Διαμόρφωση χώρου υποδοχής- φιλοξενίας εντός του Εκθεσιακού Χώρου
Παροχή υπηρεσιών & προσωπικό υποδοχής
Παροχή & Στήσιμο στεγασμένης εξέδρας, λοιπών εγκαταστάσεων και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για φιλοξενία πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κι άλλων παράλληλων εκδηλώσεων
5. ΜΟΚΕΤΑ
Τοποθέτηση καινούργιας μοκέτας για τους διαδρόμους του εκθεσιακού χώρου
6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ηλεκτρολογικό σχέδιο υπογεγραμμένο από Ηλεκτρολόγο
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από ΔΕΗ υψηλής τάσης (μετασχηματιστές, κλπ)
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει πλήρως συνδεδεμένα :
 ηλεκτρικοί πίνακες
 σποτ
 ρευματοδότες (για κάθε περίπτερο)
 φωτιστικά για τον φωτισμό των διαδρόμων και σήμανση εξόδων κινδύνου
 αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας στους διαδρόμους της Έκθεσης
 προβολείς ιωδίνης για εξωτερικό φωτισμό των χώρων εισόδου-εξόδου
 φωτισμός ασφάλειας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος -γεννήτρια)
Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της έκθεσης καθ’ όλα τη διάρκεια λειτουργίας της
Τεχνική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης από επαρκές και έμπειρο προσωπικό
7.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Παροχή εξοπλισμού γραφείου ανά εκθεσιακό περίπτερο (γραφείο, καρέκλες, καλάθι απορριμμάτων, τασάκια, κλπ) 
Τασάκια διαδρόμων σε καίρια σημεία
Πρόσθετος εξοπλισμός κατόπιν εντολής ενοικίασης από τους εκθέτες
8.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Υπηρεσίες εταιρίας φύλαξης (Security) από την ημερομηνία προετοιμασίας των εκθετών έως και την τελική αποχώρηση τους 
9.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Υπηρεσίες ειδικού συνεργείου καθαρισμού από την ημερομηνία προετοιμασίας των εκθετών έως και την τελική αποχώρηση τους 
10.ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Παροχή – Εγκατάσταση όλων των προαπαιτούμενων υλικών & υπηρεσιών για τη πυρασφάλεια του εκθεσιακού χώρου (συσκευές πυρόσβεσης, έξοδοι κινδύνου, φωτιστικά σώματα ασφαλείας σε διαδρόμους, γεννήτρια, κλπ)
11.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη της έκθεσης για αστική ευθύνη
12.ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Στις πρόσθετες παροχές περιλαμβάνονται τα εξής:
 Η παράδοση του τελικώς διαμορφωμένου και εξοπλισμένου χώρου στην Επιτροπή Έκθεσης του Επιμελητηρίου την Πέμπτη, 01.10.2015, και ώρα 10.00πμ.
 Η συνολική συνεργασία –διαχείριση των συμμετεχόντων εκθετών (διάθεση περιπτέρων, εξυπηρέτηση αναγκών σε πρόσθετο εξοπλισμό, είσπραξη αμοιβής ενοικίασης χώρου με αντίστοιχα παραστατικά, κλπ)
 Η δημιουργία χάρτη με κωδικοποίηση/ αρίθμηση των εκθεσιακών περιπτέρων ανά συμμετέχων εκθέτη
 Η καταμέτρηση επισκεπτών της Έκθεσης σε ημερήσια βάση 
 Η δημιουργία καταλόγου εκθετών συμμετοχής και άλλου έντυπου & ψηφιακού διαφημιστικού –προωθητικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια, κλπ)
 Η δημιουργία προσκλήσεων καθώς και καρτών εισόδου (για εκθέτες, διοργανωτές, κλπ)
 Η παροχή υπηρεσιών φωτογράφησης – βιντεοσκόπησης της έκθεσης και των παράλληλων εκδηλώσεων

Άρθρο 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Ενώσεις/ Κοινοπραξίες, κλπ, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα των Εκθέσεων
 Επιθυμητή συνεργασία με προμηθευτές και συνεργάτες που είναι μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών
 Κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και λειτουργίας προς το Επιμελητήριο Σερρών ύψους 10.000 €.
 Συνεχής ενημέρωση από τον Ανάδοχο, προς την αρμόδια Επιτροπή Έκθεσης, τη Διεύθυνση καθώς και των Υπευθύνων Οργάνωσης της Έκθεσης του Επιμελητηρίου
 Έγγραφη δέσμευση αποκλειστικής Αστικής Ευθύνης τυχόν ατυχημάτων που θα συμβούν κατά τη διάρκεια εργασιών και λειτουργίας της Έκθεσης

Άρθρο 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των προσφορών με βάση τα εξής :
1. Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά
2. Πληρότητα στα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης
Θα εκτιμηθεί πρόσθετα η υποβολή σχεδίου διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου, και αναλυτικού σχεδίου εργασιών, καθώς και κάθε επιπρόσθετη καινοτόμα πρόταση.
3. Η πρότερη σχετική εμπειρία

 
   Σημειώνεται ότι:
▪ το Επιμελητήριο Σερρών διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης της 1ης Διεθνούς Επιχειρηματικής Έκθεσης Σερρών, με τον διακριτικό τίτλο «SER-EXPO 2015»,» σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς υποχρέωση καταβολής κανενός είδους αποζημίωσης των Εταιρειών.
▪ Το Επιμελητήριο δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του αναδόχου του αντισυμβαλλομένου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων.

Για το Επιμελητήριο Σερρών
Ο Πρόεδρος
Χρήστ