Παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου Σερρών επί του Σχεδίου Νόμου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2987/ 06.06.2016

ΠΡΟΣ:

ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής:
– Κα Φωτεινή Αραμπατζή
– Κο Κώστα Καραμανλή
–    Κο Μιχαήλ Τζελέπη
–    Κο Αναστάσιο Μεγαλομύστακα

                        

– Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης)
κ. Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά

– Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κο Μάρκο Μπόλαρη
 
– Βουλευτή Ν. Σερρών
 
–    Κα Αφροδίτη Σταμπουλή

«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.»

 

Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ, 

Αξιότιμε Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, 

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, 

 

Ενόψει της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής του Σ/Ν για τον Αναπτυξιακό Νόμο και ενόψει της προσεχούς συζήτησής του στην Ολομέλεια, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω παρατηρήσεις επί του Ν/Σ του Επιμελητηρίου Σερρών:

 

Ο Νομός Σερρών κατά το ήμισυ βόρειο τμήμα του σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα (με κριτήριο την δημοτική ενότητα, Σέρρες πόλη,  Λευκώνας –ΒΙ.ΠΕ,  Στρυμονικό, νέα ΒΙ.ΠΕ που εντάχθηκε στο χωροταξικό κλπ)  υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων, είτε ως παραμεθόριος  είτε ως  παραμεθόρια και ορεινή περιοχή μαζί. Ωστόσο το 100% του ανώτατου ποσοστού επιχορήγησης βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.)  μπορούν να έχουν οι επενδύσεις των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, κ.ά ειδικότερες και όχι το Καθεστώς Ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας,  – στο οποίο υπάγεται η πλειονότητα των “κλασικών” επενδυτικών σχεδίων – τα οποία θα μπορούν να πάρουν μεν το κίνητρο της επιχορήγησης, αλλά σε ποσοστό 70% του ποσοστού που προβλέπει ο Χ.Π.Ε. Ως εκ τούτου, αν ερμηνεύουμε σωστά το Σ/Ν, προτείνουμε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης να φτάνουν στο νομό Σερρών στο 100% του ανώτατου ποσοστού του Χ.Π.Ε. (λόγω διασυνοριακού  παρεμπορίου, εκροής συναλλάγματος,  μείωσης κύκλου εργασιών,  μειωμένης αγοραστικής δύναμης, μεταφοράς επιχειρήσεων στο εξωτερικό εκτός των συνόρων λόγω των πλεονεκτικών φορολογικών καθεστώτων και χαμηλότερου κόστους  λειτουργίας που ισχύουν εκεί και βέβαια λόγω της εξαιρετικά χαμηλής θέσης του Νομού Σερρών ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (κατατάσσεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των νομών της χώρας και είναι ταυτόχρονα και παραμεθόριος, στοιχείο που δεν έχει κανένας άλλος νομός!!. (Βλ. παρακάτω πίνακα) 

Επίσης να έχουν την δυνατότητα ενίσχυσης με το ποσοστό της επιχορήγησης στο Νομό Σερρών (στο 100% του ανώτατου ποσοστού του Χ.Π.Ε.) για τους ίδιους ως ανωτέρω λόγους και άλλα και τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που μέσα στην κρίση (επταετία),  δεν εμφάνισαν κέρδη.   

Να υπάρχει η δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια που ξεκίνησαν ήδη στο νομό Σερρών,  λόγω του ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα (τριών ετών τουλάχιστον) δεν υπήρχε καθεστώς ενίσχυσης ούτε από Αναπτυξιακό ούτε από δράσεις ΕΣΠΑ.

Τα επενδυτικά σχέδια να υποβάλλονται όχι μόνο κεντρικά στη Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας,   αλλά και στις Περιφέρειες και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης,  ενισχύοντας έτσι  το ρόλο του. (Υπήρχε και με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης) 

Να δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής της ενίσχυσης -όταν είναι επιχορήγηση- Να δίνεται με προκαταβολή η επιδότηση, αφού προσκομιστεί εγγυητική επιστολή, συγχρόνως με την απόδοση της επιδότησης και όχι πολύ πριν, ούτως ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητα του επενδυτή. 

Στα Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά επενδυτικά σχέδια, παρότι προβλέπεται η συμμετοχή άλλων οικονομικών παραγόντων, τελικά δεν υπάγονται τα Επιμελητήρια,  ως ΝΠΔΔ,  όπως προβλέπεται σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου, όπου αποκλείονται ως δικαιούχοι – Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να διορθωθεί,  ώστε να μπορούν τα Επιμελητήρια, λόγω και της οικονομικής και διοικητικής τους αυτοτέλειας, ως μη επιχορηγούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,  να συμμετέχουν αναλαμβάνοντας ρόλο συντονιστή επενδυτικού σχεδίου σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο για επενδυτικά σχέδια όπως δημοπρατήριο, εκθετήριο, ΒΙ.ΠΕ. κ.ά μαζί με άλλους οικονομικούς φορείς και ιδιώτες. 

Επίσης στο υπό Αναπτυξιακό Συμβούλιο του Υπουργείου, να συμμετέχουν και άλλα περιφερειακά Επιμελητήρια, δια της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων ή/και απευθείας στο Αναπτυξιακό Συμβούλιο.

Άμεση έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων,  «εφαρμοστικών» επί της ουσίας του Αναπτυξιακού και συνεχή εγρήγορση σε ό,τι αφορά το Νομό Σερρών,  πριν την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης “προκήρυξης” των Καθεστώτων Ενίσχυσης. Αναλογικά να δοθούν οι εγκρίσεις ανά νομό και να ενισχύονται οι νομοί που έχουν πολύ χαμηλό ΑΕΠ, ιδίως ο Νομός Σερρών για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους (διασυνοριακό παρεμπόριο, αθέμιτος ανταγωνισμός από επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, τελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κ.π.ά.) 

Ιδιαίτερη εγρήγορση ενόψει της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τις επιλέξιμες Επενδύσεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα,  που ενδιαφέρει άμεσα το  Νομό Σερρών,  ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν, λόγω περιορισμών από την ΕΕ, ο αποκλεισμός ειδών, όπως η ντομάτα,  το σιτάρι,  το ρύζι,  η κτηνοτροφία γαλακτοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής, η πρώτη  μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,  οι ζωοτροφές κπα. ) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ: 

Η δυσχερής θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι  επιχειρήσεις και οι πολίτες του Ν. Σερρών όχι μόνον δεν βελτιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε δραματικά. Τα παρακάτω δεδομένα το καταδεικνύουν: 

Πέραν των γενικών προβλημάτων από την οικονομική κρίση (έλλειψη ρευστότητας, μείωση κύκλου εργασιών, υψηλή φορολόγηση κ.ά.) υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τις επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, λόγω του διασυνοριακού παραεμπορίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι μεγάλες διαφορές στο ποσοστό φορολόγησης και στις  ασφαλιστικές εισφορές, μαζί και με το capital control έκαναν ακόμα πιο δυσχερή  την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον ακριτικό Ν. Σερρών. (βλ. αθρόες μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων και κεφαλαίων).

Ο Ν. Σερρών κατατάσσεται στην προτελευταία θέση μεταξύ όλων των νομών της χώρας ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2016 που αφορούν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του έτους 2013, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Ν. Σερρών υπολείπεται κατά 1,62 δις ευρώ σύμφωνα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το μέσο όρο όλων των νομών της χώρας.

Ο Ν. Σερρών σημείωσε δραματική μείωση του πληθυσμού κατά 20.200 περίπου κατοίκους, μεταξύ του 2001 και 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία των αντίστοιχων απογραφών, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα.

 

Η οικονομική κρίση και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών των Σερρών επέτεινε το φαινόμενο της εκροής συναλλάγματος προς τη Βουλγαρία, λόγω των φθηνότερων τιμών που ισχύουν εκεί.

Δραματική αύξηση της ανεργίας 

Μείωση των επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης 

Μείωση των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου κατά την περίοδο 2008-2015, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

 

Καταστροφές από χαλαζόπτωση και πλημμύρες (δεν αποζημιώθηκαν οι αγρότες και οι επιχειρήσεις).

Δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος, σε έναν νομό που βασίζεται στον αγροτικό τομέα.

Σταμάτημα της λειτουργίας του εργοστασίου Ζάχαρης κ.π.ά.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι παραπάνω λόγοι ενισχύουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας επί του Σ/Ν για τις ιδιωτικές επενδύσεις (Αναπτυξιακός) , ώστε να αρθεί η αδικία που ίσχυσε για το Νομό μας διαχρονικά. Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει και από τα συγκριτικά στοιχεία του παρακάτω πίνακα, ο Ν. Σερρών κατέχει το θλιβερό προνόμιο να κατατάσσεται ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην πιο χαμηλή θέση και χρειάζεται ειδικές ενισχύσεις και μέτρα τόνωσης της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου να φτάσει – έστω- το μέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νομών της χώρας !

 

Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.

 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος 

Χρήστος Μέγκλας

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο για πλήρη ενημέρωση