Παραχώρηση της Πλατείας Ελευθερίας για έκθεση ειδών του κλάδου της αυτοκίνησης

Σέρρες  13 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ. 2364

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιοτου Δήμου Σερρών
                                                                             
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση της Πλατείας Ελευθερίας για έκθεση ειδών του κλάδου της αυτοκίνησης.

Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Ως κοινωνούς των προβλημάτων της επιχειρηματικής κοινότητας λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί σε όλη ανεξαιρέτως τη σερραϊκή αγορά, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε έναν από τους πλέον πληγέντες κλάδους (κάποτε ανθηρό), τον κλάδο της  αυτοκίνησης, στον οποίο δραστηριοποιούνται πολλά είδη επιχειρήσεων, τόσο εμπορίας και μεταποίησης, όσο και παροχής υπηρεσιών, με μεγάλο – κάποτε – κύκλο εργασιών και με σημαντικό αριθμό εργαζομένων, οι οποίες στην παρούσα οικονομική συγκυρία αγωνίζονται να επιβιώσουν.
Το Επιμελητήριο Σερρών αποδεχόμενο την ιδέα της Επιτροπής «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» (Επιτροπή – Ομάδα Εργασίας από μέλη του Επιμελητηρίου με επικεφαλής τον κ. Αναστάσιο Χανλίογλου) έχει θέσει ως στόχο τη με οποιονδήποτε τρόπο συμπαράσταση, αλλά και βοήθεια σ’ αυτόν το χειμαζόμενο κλάδο με τις δράσεις του.
Στα πλαίσια αυτού του στόχου, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να επιτρέψει στα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών του ανωτέρω κλάδου της αυτοκίνησης να εκθέτουν ατελώς τα είδη τους (προϊόντα, εμπορεύματα και υπηρεσίες) στην Πλατεία Ελευθερίας (περιοχή σιντριβάνια), σε συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα,  και φυσικά χωρίς να παρακωλύεται η διάβαση των πεζών, για συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (θα καθορίζονται σε συνεννόηση του Δήμου με την Επιτροπή – Ομάδα Εργασίας του Επιμελητηρίου «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»).
Πιστεύουμε ότι συμμερίζεσθε την ανάγκη να παρέχουμε και εμείς ως Επιμελητήριο και εσείς ως Δήμος – στο πλαίσιο της αλληλοβοήθειας μεταξύ των φορέων –  έμπρακτη βοήθεια και συμπαράσταση στον κλάδο της αυτοκίνησης και ζητάμε την καταρχήν συμφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παραχώρηση της Πλατείας Ελευθερίας για τον  ανωτέρω αναφερθέντα σκοπό .
Δεδομένου και του ομολογουμένου ενδιαφέροντος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλεως των Σερρών για τα εκθέματα του κλάδου της αυτοκίνησης (νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες κ.λ.π.) είμαστε σίγουροι ότι θα κάνετε δεκτό το αίτημά μας, καθότι όλοι θα πρέπει να συμβάλουμε στην ανόρθωση της οικονομίας της πόλης μας και του Νομού μας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας

Σχετικά Αρχεία: