ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΕΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επισυνάπτεται το Δελτίο τύπου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και το ομόφωνο Ψήφισμα που εξέδωσαν τα μέλη της Κ.Ε.Ε.Ε. (εκπρόσωποι 59 Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων της χώρας) ύστερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2013.    Με το Ψήφισμα εκφράζονται οι αδιαπραγμάτευτες θέσεις της Κ.Ε.Ε.Ε. ως προς τη διατήρηση του καθεστώτος του Δημόσιου χαρακτήρα των Επιμελητηρίων με παράλληλη διατήρηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των επιχειρήσεων ως μέλη τους, καθώς και τη διατήρηση του υφισταμένου αριθμού των 59 Επιμελητηρίων στη χώρα.    Σημαντικές ήταν οι  παρεμβάσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Χρήστου Μέγκλα, που συμμετείχε στην παραπάνω  Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  Συγκεκριμένα, τόνισε μερικά από τα ζωτικά προβλήματα που ενώ θα ΄πρεπε να είχαν ξεπεραστεί συνεχίζουν να πνίγουν τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως :•    η μηδενική ρευστότητα,
•    η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων,
•    το παρεμπόριο που δεν πατάσσεται και στερεί εκατομμύρια ευρώ τζίρου από τις λειτουργούσες νομίμως επιχειρήσεις,
•    η μη δυνατότητα των επαγγελματιών να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΑΕΕ
•    η μηδενική αποκέντρωση και η στέρηση πόρων ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις της περιφερειακής Ελλάδας, όπως αυτή π.χ. εκφράζεται από τα ποσοστά επιδοτήσεων στα προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ και από τη γενικότερη κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ μεταξύ κέντρου και περιφέρειας,
•    το γεγονός ότι δεν υπάρχει από την Πολιτεία πραγματική λύση για τις χιλιάδες των ανέργων και για την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, με αποτέλεσμα να εντείνεται ο φαύλος κύκλος της ύφεσης.
Αυτοτέλεια Επιμελητηρίων: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, δήλωσε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι επιχειρηματίες του Ν. Σερρών δεν θα επιτρέψουν σε καμία περίπτωση να χάσει το Επιμελητήριο  Σερρών την αυτοτέλειά του ένα Επιμελητήριο που ίδρυσαν με ίδιους πόρους οι γονείς τους και λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του εδώ και 70 περίπου χρόνια στα χιλιάδες μέλη του, με πόρους που προέρχονται από τις συνδρομές αυτών.
Γ.Ε.ΜΗ. και Υποστήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Αναφερόμενος στο έργο που επιτελούν τα Επιμελητήρια ως προς τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στα μέλη τους, πρότεινε την απόσπαση πλεοναζόντων υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες στα Επιμελητήρια,  προκειμένου να τα βοηθήσουν να επιτελέσουν τόσο το έργο του Γ.Ε.ΜΗ., όσο και το ρόλο τους για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας εν γένει.
Δημοπρατήρια Αγροτικών Προϊόντων: Σχετικά με το θέμα των Δημοπρατηρίων Αγροτικών Προϊόντων στις Περιφέρειες, ο κ. Μέγκλας πρότεινε προς την ΚΕΕΕ αντί για τις Περιφέρειες να γίνουν Δημοπρατήρια σε όλες τις μεγάλες αγροτικές περιοχές της χώρας.
Μόνιμη Επιτροπή 59 Επιμελητηρίων: Τέλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών πρότεινε τη δημιουργία μόνιμης αμειβόμενης Επιτροπής 59 Επιμελητηρίων που θα επιλύει άμεσα και θα παράγει θέσεις σε θέματα κοινά για τα μέλη όλων των Επιμελητηρίων και θα ενισχύει τον τρόπο λειτουργίας τους και τις διάφορες εργασίες και δράσεις που επιτελούν προς υποστήριξη των μελών τους.

Σχετικά Αρχεία: