Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΦΑΑ Σερρών σε Επιχειρήσεις – Μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών

Η συνεργασία μεταξύ του Επιμελητηρίου Σερρών και του ΤΕΦΑΑ Σερρών επισφραγίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την συμφωνία που επετεύχθη και μεταξύ άλλων προβλέπει την Πρακτική Άσκηση φοιτητών και φοιτητριών του ΤΕΦΑΑ Σερρών σε επιχειρήσεις – Μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών. 

Το αντικείμενο ενδιαφέροντος έχει να κάνει με το Πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης 2014-2020»  και δύναται να διαρκεί από ένα(1) μηνά πλήρους απασχόλησης των ασκούμενων έως έξι(6) μήνες.

Μάλιστα, η αποζημίωση των ασκούμενων για ένα(1) μήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται έως 280 ευρώ με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ ενώ επίσης προβλέπεται και ασφαλιστική κάλυψη. 

Για το λόγο αυτό η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών καλεί όλες τις επιχειρήσεις-Μέλη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άθλησης και γυμναστικής, της εμπορίας αθλητικών και συναφών ειδών και γενικώς όσες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το γνωστικό αλλά και επαγγελματικό αντικείμενο των φοιτητών του ΤΕΦΑΑ Σερρών να εκδηλώσουν ενεργό ενδιαφέρον για να υποδεχθούν και να απασχολήσουν στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης τους φοιτητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πρακτική Άσκηση συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελµατικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσµατικότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστηµα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης µετάδοσης των πληροφοριών µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των παραγωγικών φορέων.

Από το Γραφείο Τύπου