ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΥΠΑΑΤ – ΝΕΑ ΚΑΠ 2014-2020.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

2ου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«Η Κοινή Αγροτική Πολιτική την περίοδο 2014 – 2020  και η διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΡΙΤΗ, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.
(6ο επισυναπτόμενο αρχείο)

Κυρίες και κύριοι,
Εξασφαλίσαμε και προωθούμε, προς ενημέρωσή σας, τα Πρακτικά του Συνεδρίου
(6ο,141 σελ.), που διοργάνωσε το Υπουργείο για την ΝΕΑ ΚΑΠ 2014-2020,
παρουσία του Επίτροπου Γεωργίας κ. Dacian Ciolos, στις 15/10/2013 στο
Caravel Hotel.

Για ολοκληρωμένη εικόνα επισυνάπτεται το κείμενο της απομαγνητοφώνησης της
κοινής συνέντευξης Τύπου, που παρεχώρησαν στα ΜΜΕ οι κ.κ. Ciolos και
Τσαυτάρης (4ο+5ο).

Σχετικά Αρχεία: