ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών έχει ενταχθεί στη Β’ φάση της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ» ΤΟΥ Επιχειρησιακου Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και Εθνικούς  Πόρους
Η Β’ φάση αρχίζει την 1/4/2013 και λήγει την 31/3/2013 με δύο εξαμηνιαίους κύκλους πρακτικής άσκησης των σπουδαστών.
Το πρόγραμμα καλύπτει ανά μήνα και ανά σπουδαστή το ποσό των 250 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2321049228 κ. Βάσω Αθανασάκη ή στο mail praktiki.espa@teiser.gr