ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ: Αλλαγή διαδικασίας θεώρησης εισόδου σε ξένους πολίτες που επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιαπωνία.

ΘΕΜΑ:   Ευκολότερη διαδικασία χορήγησης βίζας για ίδρυση εταιρείας
Σας ενημερώνουμε ότι τον Απρίλιο 2015 τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες χορήγησης θεώρησης εισόδου (βίζας) σε ξένους πολίτες που επιθυμούν να ιδρύσουν εταιρεία στην Ιαπωνία.
Οι αλλαγές στην διαδικασία εντάσσονται στα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τον διπλασιασμό των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στην Ιαπωνία σε 35 τρισ. γεν (295 δισ. $), επίπεδο διπλάσιο από αυτό του 2012.

Βάσει της νέας διαδικασίας για την χορήγηση θεώρησης εισόδου, προβλέπονται τα εξής:
-Θα αρκεί η κατάθεση εγγράφων από τα οποία να προκύπτει η πρόθεση ίδρυσης εταιρείας στην Ιαπωνία. Τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι το καταστατικό ή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ξένης εταιρείας.
-Η θεώρηση εισόδου θα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών αντί τριών έως σήμερα, διάστημα επαρκές για την εξασφάλιση στην συνέχεια βεβαίωσης μονίμου κατοίκου.
-Σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενης θεώρησης εισόδου, θα χορηγούνται μακροχρόνιες άδειες παραμονής διαρκείας ενός, τριών ή πέντε ετών, εφ’ όσον προκύπτει πρόοδος στο θέμα της ίδρυσης εταιρείας και έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η έως και σήμερα ισχύουσα διαδικασία είναι πολύ δυσμενής για όσους θέλουν να δημιουργήσουν επιχειρηματική βάση στην Ιαπωνία.
Για την χορήγηση επιχειρηματικής θεώρησης εισόδου απαιτείται πρώτα ή ίδρυση εταιρείας. Ωστόσο, για την ίδρυση εταιρείας απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση μονίμου κατοίκου, η οποία όμως με την σειρά της απαιτεί να έχει προηγουμένως χορηγηθεί επιχειρηματική βίζα. Αυτός ο φαύλος κύκλος αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τους ξένους που θα ήθελαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ιαπωνία και να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ένας τρόπος υπέρβασης ήταν η σύναψη γάμου και η εξασφάλιση βεβαίωσης μονίμου κατοίκου. Άλλος τρόπος ήταν η ίδρυση της εταιρείας από κάποιον που ήδη κατοικεί μονίμως στην Ιαπωνία και στην συνέχεια η έναρξη διαδικασίας για την χορήγηση επιχειρηματικής βίζας και κατόπιν άδειας διαμονής μακράς διαρκείας.

Ο Προϊστάμενος     
Διονύσης Πρωτοπαπάς
Σύμβουλος Α’ Ο.Ε.Υ