Προδημοσίευση προγράμματος ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ” στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου στην Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ στα mails: plemmenosi@ggb.gr και Stsagiri@ggb.gr ή στο Fax : 210 69 69 240

Ανακοίνωση -Δελτίο τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Οδηγός Προγράμματος

Παραρτήματα Οδηγού του Προγράμματος