Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

espa_F14935.jpgΠροκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους ΤομείςΜεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ – Οδηγός και Παραρτήματα.

Εκδόθηκε στις 14/01/2013 ο οδηγός, η πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών καιΜεσαίων Επιχειρήσεων στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.

Στα Σχετικά Αρχεία έχουν αναρτηθεί ο οδηγός, η πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=475