ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΚ A.E. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ EMPLOCOMP ΤΟΥ Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ
25
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
25

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 76, ΛΕΥΚΩΝΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ