ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 14.05.2014

Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη & Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, της Δράσης 3: Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με τον Δήμο Σιντικής, ως Εταίροι της Αστικής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Κοινωνικός Στρυμόνας» διοργανώνουν Συνάντηση Εργασίας, την Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 και ώρα 18.30μμ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
Σκοπός της Συνάντησης είναι η ενημέρωση των επιχειρηματιών- μελών του Επιμελητηρίου που εδρεύουν στον Δήμο Σιντικής αναφορικά με τα τρέχοντα προγράμματα επιδότησης για πρόσληψη προσωπικού.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισυνάπτεται η Πρόσκληση.