ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 15.04.2013

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
Στο Επιμελητήριο Σερρών
Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

    Το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’(ΕΠΑΝΙΙ)- ΕΦΕΠΑΕ- θα πραγματοποιήσει εξατομικευμένες ενημερωτικές συναντήσεις με υποψήφιους επενδυτές που προτίθενται να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.
    Εξειδικευμένα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ θα βρίσκονται στο Επιμελητήριο από τις 10:00 το πρωί έως τις 17:00 και θα απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα των υποψηφίων επενδυτών, προκειμένου να δώσουν οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή σύνταξη και υποβολή της πρότασής τους – φακέλου.  Οι συναντήσεις είναι με προγραμματισμένα ραντεβού που οργανώθηκαν από το Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Σερρών, ύστερα από την πρώτη ενημέρωση που έγινε στις Ημερίδες και στο Επιμελητήριο για το Πρόγραμμα.
    Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα παραχωρηθεί
Συνέντευξη Τύπου  
τη Δευτέρα  15 Απριλίου 2013και ώρα 14:00
στο Γραφείο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών
από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και Αντιπρόεδρο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κο Χρήστο Μέγκλα και τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Η Υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνεχίζεται μέχρι τις 10/05/2013 και ώρα 17:00 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr

    Πληροφορίες

Το έντυπο υποβολής, τα έντυπα της πρόσκλησης, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι επενδυτές του Νομού Σερρών μπορούν να τις αποκτήσουν από :

    τους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

•    του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.ypoian.gr)
•    του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
•    της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
•    του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr)
•    της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr)
•    της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr)

•    Το Επιμελητήριο Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2, ΤΚ 62132 τηλ. 23210-99732, Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών: κ. Θωμαή Μπόζιου, www.eves.gr).

Σχετικά Αρχεία: