ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών – Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00 στην αίθουσα Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 3ος Όροφος του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00 στην  αίθουσα  Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ  3ος Όροφος του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.
3.    Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στην πρόσκληση 098 με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», με δικαιούχο το Δήμο Σερρών και υποβολή πρότασης στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Σερρών».
4.    Ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε.Ε στη Χίο.
5.    Εκθέσεις.
6.    Agribusiness.
7. Οικονομικά θέματα.