ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Σας προσκαλούμε τη Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.

3.Νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

4.Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του έργου Ψηφιακών Υπογραφών

5.Συνεργασία ΟΑΕΔ και Επιμελητηρίου Σερρών για πρακτική άσκηση σπουδαστών  των Σχολών Μαθητείας για τη νέα σχολική χρονιά 2016 – 2017

6.SER-EXPO 2016.

7.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.

8.Οικονομικά θέματα. 

9.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

 

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας