ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2-2013

Σέρρες  22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Αρ.  Πρωτ : 2811

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013. (Εισηγ.: Θ. Τενεκετζής)
3.    Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθ. 85 παρ. 3 του Ν. 4070/12 (αδειών ταξί). (Εισηγ.: Ν. Μιντιούρης)
4.    Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Σερρών. (Εισηγ.: Ν. Μιντιούρης)
5.    Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. (Εισηγ.: Ν. Μιντιούρης)
6.    Μείωση αποδοχών, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης και αμοιβών εν γένει που καταβάλλονται στους Προέδρους, Αντιπροέδρους……… και στα μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης)
7.    Σύνδεση κτιρίου Επιμελητηρίου με την τηλεθέρμανση. (Εισηγ.: Ι.Κοτζαμπασίδης)
8.    Θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αντώνιο Σαμαρά. (Εισηγ.: Σ. Αβράμης)
9.    Διατήρηση – Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στο Επιμελητήριο Σερρών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 33 του Ν. 4024/2011 όπως ισχύει. (Εισηγ.: Θ. Μπόζιου)
10.    Συμμετοχή με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων: Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα – Κωδικός Πρόσκλησης : 03/ΕΥΣ». (Εισηγ.: Θ. Μπόζιου)
11.    Ενημέρωση των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου σε διάφορες Επιτροπές. (Εισηγ. Πρόεδρος)
12.    Ενημέρωση για το έργο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνικός Στρυμόνας», στην οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο Σερρών ως εταίρος. (Εισηγ.: Γ. Αραπάκης)
13.    Επιχορηγήσεις.
14.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας