ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 4-2014

Σας προσκαλούμε τη Μ. Τρίτη 15 Απριλίου 2014 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
 
1. Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2. Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών κυρίου Ναούμ Μιντιούρη λόγω τής διακοπής εργασιών του στην Α’ Δ.Ο.Υ. Σερρών.
4. Εκλογή Β’ Αντιπροέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σερρών.
5. Επιλογή Αριστίνδην μέλους.
6. Ορισμός εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και αναπληρωτή του.
7. Ορισμός εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 85 παρ. 3 του Ν.4070/12 (ΑΔΕΙΩΝ ΤΑΞΙ) και αναπληρωτή του.
8. Ορισμός  εκπροσώπου στην Πρωτοβάθμια (αναπληρωματικού μέλους) και Δευτεροβάθμια (τακτικού μέλους) Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.1264/1982 του Πρωτοδικείου Σερρών.
9. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
10. Έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου στην 79η Έκθεση Θεσσαλονίκης από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2014 .
11. Επιχορηγήσεις. (Εισηγ.: Θ. Τενεκετζής, Οικονομικός Επόπτης)
12. Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας