ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 20:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.

3.Αναπροσαρμογή κονδυλίων εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού έτους 2016.

4.Είσπραξη εσόδων του Επιμελητηρίου Σερρών.

5.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.

6.SER – EXPO  2016.

7.Δημιουργία «Ψηφιακής Γωνίας» στο Επιμελητήριο Σερρών για παροχή υπηρεσίας ψηφιακών υπογραφών. 

8.Συνδιοργάνωση Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία.

9.Οικονομικά θέματα. 

10.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας