ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΚ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 2014

Το Επιμελητήριο Σερρών, στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ  για Προγράμματα  Κατάρτισης ΛΑΕΚ του έτους 2014 για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 εργαζομένους (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) απευθύνει Πρόσκληση Συνεργασίας στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Π.Ε. Σερρών. Καλούνται τα ΚΕΚ που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν Σεμινάρια ΛΑΕΚ με το Επιμελητήριο Σερρών  στο Ν. Σερρών να επικοινωνήσουν με τον  Αναπληρωτή Διευθυντή του Ε.Β.Ε.Σ., κ. Ιωάννη Κοτζαμπασίδη στο τηλ.  23210779312321077931.