ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΚ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ

Σέρρες  24/05/2013
Βαθμός Ασφαλείας

Αριθμ. Πρωτ.   7096

                                                       
Κυρίες, Κύριοι,
     Όπως γνωρίζετε από τα Δελτία Τύπου  της 10ης και 22ας Μαϊου 2013 το Επιμελητήριο Σερρών διαπιστώνοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων – μελών του για  εκπαίδευση και πιστοποίηση σε θέματα υγιεινής των τροφίμων, και συγκεκριμένα των επιχειρήσεων που παράγουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων και σύμφωνα με την απόφαση 4/26.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε  τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης (σεμιναρίων) Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων), τα οποία σύμφωνα με την Υ.Α 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β//17-08-2007 έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Επίσης, ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης (σεμινάρια) θα πραγματοποιηθούν και για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις καθώς και τους εν δυνάμει εργαζόμενους σε αντίστοιχου κλάδου επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με το συνημμένο Δ.Τ. ο τόπος των σεμιναρίων θα είναι:
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών προγραμματίζει και σχεδιάζει την υλοποίηση των σεμιναρίων εκτός από την πόλη των Σερρών και σε άλλες περιοχές του Νομού, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των μελών στην περιφέρεια του Νομού, σε σημεία που θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις επιχειρήσεις τους.

Το Επιμελητήριο Σερρών προκειμένου να διερευνήσει την προοπτική συνεργασίας με ΚΕΚ για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ  σας καλεί να καταθέσετε κλειστές γραπτές προσφορές για Σέρρες, Ηράκλεια, Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα, Νέα Ζίχνη, προς τη Διοικητική Επιτροπή μέχρι την Παρασκευή 31 Μαϊου 2013 και ώρα 15:00 (Πληροφορίες: Διευθυντής, Ιωάννης Κοτζαμπασίδης, τηλ: 2321099731)
    Το Επιμελητήριο δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας