ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ

Αρ.  Πρωτ : 13071

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Ε’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013. (Εισηγ.: Θ. Τενεκετζής, Οικονομικός Επόπτης)
3.    Τροποποίηση αποφάσεων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού μέσω διαδικασιών του Υπουργείο Εσωτερικών και του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του Δ.Σ. 2/28-02-2013 για το έργο που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ»  και Δ.Σ. 3/29-03-2013  για το έργο που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ». (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης, Α’ Αντιπρόεδρος)
4.    Ενημέρωση για τη χάραξη του αγωγού ΤΑP. (Εισηγ.: Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Ζαφείρης Μυστακίδης)
5.    Υπόθεση Νικολαΐδη Δημήτρη, υπαλλήλου του Επιμελητηρίου Σερρών. (Εισηγ.: Πρόεδρος)
6.    α) Ενημέρωση για την υποβολή πρότασης από την ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.», Άξονας 4, Μέτρο 41, Υπομέτρο L313, Δράση «L313-4». (Εισηγ.: Ι. Κίρπιτσας, Γενικός Γραμματέας)
β) Ενημέρωση για το πρόγραμμα LEADER 2007 – 2013.  (Εισηγ.: Ι. Κίρπιτσας, Γενικός Γραμματέας)
7.    Έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις. (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης, Α’ Αντιπρόεδρος)
8.    Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. (Εισηγ.: Ν. Μιντιούρης, Β’ Αντιπρόεδρος)
9.    Ενημέρωση για τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.
10.    Χωροταξική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου. (Εισηγ.: Ι. Κοτζαμπασίδης, Αναπλ. Διευθυντής)
11.    Ενημέρωση για το Οικονομικό Φόρουμ του Ευρωεπιμελητηρίου στην Κωνσταντινούπολη. (Εισηγ.: Πρόεδρος)
12.    Επιχορηγήσεις.
13.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας