ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ

Σέρρες  22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Αρ.  Πρωτ : 4123

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Ενημέρωση για την έγκριση της πρότασης με τίτλο «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Ν. Σερρών» στα πλαίσια της δράσης «L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) του υπομέτρου L313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του τοπικού Προγράμματος “LEADER”. (Εισηγ.: Πρόεδρος)
3.    Συμμετοχή με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Οργάνωση των Επιμελητηρίων. Διοικητική Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμός για την Ανάπτυξη και στήριξη της Επιχειρηματικότητας» και υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας με την Κ.Ε.Ε.Ε. (Εισηγ.: Ι. Κοτζαμπασίδης)
4.    Πιστοποίηση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου κατά ISO. (Εισηγ.: Θ. Μπόζιου)
5.    Προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για τον Αναπτυξιακό Νόμο. (Εισηγ.: Θ. Μπόζιου)
6.    Ορισμός εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων του Λιμεναρχείου Ιερισσού. (Εισηγ.: Ν. Μιντιούρης)
7.    Επιχορηγήσεις.
8.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας