ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

 

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Ενημέρωση από τα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.

3.Κοινοποίηση έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου του έργου “EMPLOCOMP”.

4.Προσεπίκληση της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΠΕ ΑΕ)» κατά του Επιμελητηρίου Σερρών που θα συζητηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2016 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών, για το Συνέδριο Γαστρονομίας Σερρών  που πραγματοποιήθηκε από 22 έως 24 Μαΐου 2009.

5.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.

6.Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

7.Διοργάνωση εκδήλωσης για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών – παιδιών των μελών του Επιμελητηρίου Σερρών, σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 2015.

8.Ανακοινώσεις – Διάφορα.