ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στον 2ο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.

3.Έγκριση Ισολογισμού Επιμελητηρίου Σερρών οικονομικού έτους 2015.

4.Έγκριση Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Σερρών έτους 2017. 

5.Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Σερρών για επαναφορά της ρύθμισης 100 δόσεων για χρέη προς το Δημόσιο – Συμψηφισμός απαιτήσεων μεταξύ Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων και επιχειρήσεων.

6.Ενοίκιο καταστήματος Επιμελητηρίου Σερρών.

7.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.

8.Οικονομικά θέματα. 

9.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ