ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε τη Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

 

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Νέο Πρόγραμμα Leader

3.Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.

4.Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016.

5.SER-EXPO 2016.

6.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.

7.Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Σερρών για την απεργία του Ο.Λ.Θ.

8.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

9.Οικονομικά θέματα. 

10.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας