ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στον 2ο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.

3.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.

4.Πλαίσιο Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5.Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στα Καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

6.Παράταση Προγραμμάτων LEADER.

7.Αίτημα του Επιμελητηρίου Σερρών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  για παράταση προθεσμίας εγγραφής στο Περιφερειακό  Μητρώο Ξυλείας.

8.Οικονομικά θέματα.

9.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ