ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:30 στην  αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στον 2ο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Έγκριση Α’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2017.

3.Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.

4.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις (Δ.Ε.Θ. – SEREXPO).

5.Παραχώρηση από το Δήμο Σερρών μέρους της Πλατείας Ελευθερίας στο Επιμελητήριο για δράσεις μελών.

6.Λειτουργία διοδίων στον κάθετο άξονα 60 της Εγνατίας Οδού (Προμαχώνας – Σέρρες – Θεσσαλονίκη). 

7.Επιστολή Επιμελητηρίου Σερρών προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για την κατασκευή οδικού άξονα σύνδεσης Προμαχώνα – Αμφίπολης μέσω Σερρών.

8.Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ  Κ.Ε.Ε.Ε. – Επιμελητηρίων με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» για τα Πνευματικά Δικαιώματα. 

9.Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Ιστορίας Καπνού και Κοινωνικών Κινημάτων για την δημιουργία Δικτύου με τίτλο «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ – THE TOBACCO ROADS».

10.Οικονομικά θέματα.

11.Ανακοινώσεις – Διάφορα.