ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.

3.Έγκριση Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2016. 

4.Λειτουργία Σταθμών Διοδίων Στρυμονικού και Αμφίπολης.

5.Εξελίξεις στο Τελωνείο Προμαχώνα.

6.Εμπορική αποστολή του Επιμελητηρίου Σερρών στην Έκθεση στο Βελιγράδι από Παρασκευή 25 έως Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016.

7.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε διάφορες Εκθέσεις.

8.Οικονομικά θέματα. 

9.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ, Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ