ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε τη Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.

3.Έγκριση Απολογισμού έτους 2015.

4.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 81η Δ.Ε.Θ. (10 έως 18/09/2016)

5.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.

6.SER – EXPO  2016.

7.Οικονομικά θέματα. 

8.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

 

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας