ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 20:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
 
1. Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2. Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3. ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. – Απολογισμός έτους 2013 (Εισηγ.: Σ. Αβράμης, Οικονομικός Επόπτης ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.)
4. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών κυρίου Παπουτσή Δημητρίου λόγω τής από 20/08/2013 διακοπής εργασιών του στην Α’ Δ.Ο.Υ. Σερρών.
5. Εκθέσεις (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης, Α’ Αντιπρόεδρος)
6. ΠΟΠ-ΠΓΕ. Καταχώρηση ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο (Εισηγ.: Πρόεδρος)
7. Εκθεσιακός χώρος – Εμπορική Έκθεση Ν. Σερρών (Εισηγ.: Γ. Γούνας, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΣ)
8. Κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ 2014 για τα παιδιά επαγγελματιών. (Εισηγ.: Γ. Γούνας, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΣ)
9. Ενημέρωση από την αρμόδια Επιτροπή του Δ.Σ. για την αγορά χώρου γραφείων. (Εισηγ.: Γ. Γούνας, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΣ)
10. Στοιχεία εγγραφών – διαγραφών Επιμελητηρίου Σερρών 2008 – 2013.
11. Ένταση περιφερειακών ενισχύσεων για το Ν. Σερρών για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. (Εισηγ. Θωμαή Μπόζιου)
12. Νομοσχέδιο ρυθμίσεων συμβάσεων φωτοβολταϊκών (Εισηγ.: Πρόεδρος)
13. Επιχορηγήσεις. (Εισηγ.: Θ. Τενεκετζής, Οικονομικός Επόπτης)
14. Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας