ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3.    Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.
4.    Διοργάνωση εμπορικής Έκθεσης Ν. Σερρών.
5.    Σεμινάρια ΕΦΕΤ και Τεχνικού Ασφαλείας
6.    Πλήρωση θέσης Διοικητικού Προϊσταμένου του Επιμελητηρίου Σερρών.
7.    Λειτουργία  Γ.Ε. ΜΗ  – Ενημέρωση.
8.    Ενημέρωση για τις ενέργειες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και εξελίξεις επί του θέματος των πνευματικών δικαιωμάτων (    ΑΕΠΙ)
9.     Οικονομικά θέματα.
10.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας