ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

 

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.

3.Εξελίξεις επί του Νομοσχεδίου για τη συλλογική διαχείριση της Α.Ε.Π.Ι Α.Ε. (Θέμα Πνευματικών Δικαιωμάτων) 

4.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στην 81η Δ.Ε.Θ. – Εκθέσεις.

5.Ολοκληρωμένο Επενδυτικό Σχέδιο Επιμελητηρίου Σερρών για την αξιοποίηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ».

6.Συνδιοργάνωση του 31ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου με την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία (Ε.Ζ.Ε.).

7.Ισολογισμός Επιμελητηρίου Σερρών.

8.Νέο Πρόγραμμα LEADER CLLD 2014-2020

9.Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών.

10.Οικονομικά θέματα. 

11.Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαβούλευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αναβάθμιση του επιμελητηριακού θεσμού. 

12.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας