ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη & Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, της Δράσης 3: Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, το Επιμελητήριο Σερρών, ως Εταίρος της Αστικής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Κοινωνικός Στρυμόνας» διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εταίρο της Α.Σ., Κ.Ε.Κ. της Π.Κ.Μ., Θεματικό Εργαστήριο με κεντρικό θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Προοπτικές Απασχόλησης». Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ενημέρωση των επιχειρηματιών- μελών του Επιμελητηρίου αναφορικά με τα οφέλη των πρακτικών κοινωνικής ευθύνης και τις δυνατότητες εφαρμογής τους, στο πλαίσιο του ΤΟΠ- ΕΚΟ «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Απασχόληση στον Ν. Σερρών».
Ομιλητές θα είναι εκπρόσωποι φορέων και διακεκριμένων επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, εξειδικευμένοι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι με ειδίκευση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στην επιχειρηματικότητα, κ.α., οι οποίοι θα αναλύσουν τα χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής των πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Βασική αναφορά θα δοθεί στα τρέχοντα προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για πρόσληψη προσωπικού.
Με την ολοκλήρωση του Θεματικού Εργαστηρίου θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες επίσημη Βεβαίωση Συμμετοχής. 
Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να σας προσκαλέσουμε στο Θεματικό Εργαστήριο που θα διοργανωθεί την Τρίτη, 8 Απριλίου 2014, και ώρα  09.00 πμ στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης», στον 3ο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών.

 (βλ. συνημμένη Πρόσκληση)

Σχετικά Αρχεία: