ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 21:00

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στον 2ο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

 

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.

3.Σύνδεση του δικτύου του Φυσικού Αερίου με το Ν. Σερρών.

4.SER-EXPO 2017.

5.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.

6.Ενημέρωση των Ατομικών Επιχειρήσεων και των Προσωπικών Εταιρειών για την υποχρέωσή τους να υποβάλουν στο Γ.ΕΜΗ. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

7.Υποβολή προτάσεων σε προγράμματα στην Ε.Ε.

8.Οικονομικά θέματα.

9.Ανακοινώσεις – Διάφορα.