ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 07. 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014 και ώρα 21:00  στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3.    Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014.
4.    Μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ VODAFONE και Επιμελητηρίου.
5.    Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε προσεχείς Εκθέσεις.
6.    Ενημέρωση για την Ε.Β.Ζ.
7.    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
8.    Επιχορηγήσεις.
9.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας