ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SKILLS BALANCING

Παρασκευή 27/11/2015, ώρα 12 το μεσημέρι

Το Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου “Balancing Supply and Demand of the Professional Skills needed in the Interregional Area”, με το ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» διοργανώνει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 12:00 το μεσημέρι  στην Αίθουσα ‘Γεώργιος Χρηστίδης’ (3ος όροφος)

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SKILLS BALANCING

με θέμα: “Αποτελέσματα του έργου SKILLS BALANCING”

κατά τις εργασίες του οποίου θα παρουσιαστούν από όλους τους εταίρους τα αποτελέσματα των δράσεών που υλοποίησαν

 

Οι εταίροι του έργου “SKILLS BALANCING”, που θα κάνουν τις παρουσιάσεις των δράσεών τους είναι:

·Υπουργείο Παιδείας / Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΜ) (Επικεφαλής Εταίρος)

·Δήμος Θεσσαλονίκης

·Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΙΔΔ)

·Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος)

·Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – (ΣΕΒΕ)

·Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

·Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών

·Chamber of Commerce and Industry – Blagoevgrad

·South West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.