ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, ΟΠΕ Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, διοργανώνει επιχειρηματικό Forum και επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη.

Το πρόγραμμα  της αποστολής περιλαμβάνει:

20 Οκτωβρίου, άφιξη στη Σμύρνη
21 Οκτωβρίου, Forum, επιχειρηματικές συναντήσεις
22 Οκτωβρίου, επιχειρηματικές συναντήσεις
23 Οκτωβρίου, επιστροφή

Η επιχειρηματική αποστολή αποβλέπει στην καλλιέργεια σχέσεων και συνεργασίας με επιχειρηματίες της περιοχής και απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους:

–    Ανανεώσιμων-εναλλακτικών μορφών ενέργειας
–    Δομικών υλικών – Κατασκευών
–    Τροφίμων- Ποτών, κυρίως delicatessen
–    Φαρμακευτικών – καλλυντικών
–    Λιπασμάτων – ζωοτροφών – βάμβακος
–    Πλαστικών – χημικών
–    Τουρισμού

Η συμμετοχή στην αποστολή, σας δίνει τη δυνατότητα:
-να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις κατάλληλες επιχειρήσεις
-να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας
-να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς

Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καλύψουν  εξ  ιδίων :
•    αεροπορικό εισιτήριο,
•    διαμονή του εκπροσώπου τους στη Σμύρνη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να:
αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή την συνημμένη δήλωση συμμετοχής καθώς και το εταιρικό τους προφίλ στην αγγλική γλώσσα το αργότερο μέχρι 8 Ιουλίου 2013, στη διεύθυνση kleo@hepo.gr και να καταβάλουν το ποσό των 400 € πλέον ΦΠΑ με κατάθεση στην Εμπορική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού ΟΠΕ 054/84029998. IBAN:  GR 66 0120 0540 0000 0008 4029998.

Στο καταθετήριο πρέπει να αναφέρεται η χώρα της επιχειρηματικής αποστολής και η επωνυμία της επιχείρησης.

Αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, παρακαλούμε να διαβιβάζεται στο fax: 2310 510046.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 400 € πλέον ΦΠΑ 23 % ανά εταιρεία,   προκειμένου  μετά  και τη συμμετοχή του  ΟΠΕ, να καλυφθεί  το κόστος οργάνωσης  της αποστολής που περιλαμβάνει :
•    ατομικό  πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων, σε συνεργασία με τον τοπικό ΟΕΥ και το Επιμελητήριο Σμύρνης.
•    διερμηνεία- γραμματειακή υποστήριξη  
•    ενοικίαση αιθουσών για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναντήσεων και διοργάνωση εκδήλωσης.
Λεπτομερείς πληροφορίες για την οικονομία της Τουρκίας  μπορείτε να αναζητήσετε στην δικτυακή πύλη του Υπουργείου εξωτερικών AGORA, www.agora.mfa.gr/tr111 – www.agora.mfa.gr/tr112

Σχετικά Αρχεία: